Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 02.02.1995 tarihinde Doç.Dr.Kamil TOKER’in atanması ile faaliyete başlamıştır. 30 Ekim 1995 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin faaliyete başlaması ile 2 ameliyathanede hizmet ve eğitim vermeye başlayan anabilim dalı bugün ( 01 Mart 2012) 9 öğretim üyesi, 22 araştırma görevlisi, 18 anestezi teknikeri ve yoğun bakım ve derlenme ünitelerinde toplam 22 hemşire, 2 tıbbi sekreter ile anesteziyoloji, algoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım alanlarında eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir. 2002 yılında anabilim dalına bağlı Algoloji Bilim Dalı kurulmuştur.

Kuruluş aşamasında SSK Kocaeli Hastanesi binasında faaliyet gösteren Anabilim Dalı 17 Ağustos 1999 da yaşanan deprem sonrası bağışla sağlanan mobil bir ameliyathanede çalışmasını sürdürmüştür. Daha sonra yapılan prefabrike binalarda önce 5 ameliyathane ve 4 yoğun bakım yatağı ile çalışılmış daha sonra Rotary tarafından yaptırılan Kocaeli Üniversitesi Rotary Hastanesi ile kapasite artmıştır. Anabilim Dalımız 20 Haziran 2005 tarihinde Umuttepe Yerleşkesi içindeki en son teknolojiye uygun olarak inşa edilmiş 750 yatak kapasiteli şu an da faaliyet gösterdiği binaya taşınmıştır.

Toplam 16 ameliyathanede bütün cerrahi dallara her türlü cerrahi girişim için genel anestezi yada pek çok farklı rejyonel anestezi uygulanmaktadır. Bunun yanında anestezi polikliniğinde ameliyat olacak hastaların preoperatif dönemde değerlendirmeleri ve operasyona anestezi açısından hazırlanması, algoloji de baş ağrısından kanser hastalarında ağrı tedavisine kadar uzanan geniş spektrumda ağrı tedavisi sağlanması, doğumhane de doğum analjezisi (ağrısız doğum) ve ameliyathane dışındaki diğer girişimler (MRI, invaziv kardiyoloji uygulamaları gibi, ) için de anestezi ve sedasyon uygulanmaktadır.

Hastanenin erişkin yoğun bakımlarının sorumluluğu ve yönetimini sürdüren anabilim dalı toplam 13 yatakla dahili ve cerrahi sorunları olan kritik hasta bakım ve tedavisini üstlenmiştir. 2011 yılı içinde yaklaşık 15000 cerrahi girişim yapılmış ve 13 yataklı yoğun bakım ünitelerinde yaklaşık 1300 hastanın bakım ve tedavisi gerçekleştirilmiştir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Yavuz GÜRKAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Zehra Nur BAYKARA

Prof.Dr.Tülay ŞAHİN

Doç.Dr.Murat TEKİN

Doç.Dr.Dilek İÇLİ

Doç.Dr.Tülay HOŞTEN

Doç.Dr.Alparslan KUŞ

Doç.Dr.Zehra İpek ARSLAN AYDIN

Dr.Öğr.Üyesi Can AKSU

Sayfa Başı

 

Bölümümüz

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03