Anatomi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof.Dr.Aydın ÖZBEK tarafından kurulmuş ve onun öncülüğünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim Dalımızda akademik personel olarak, 2015 yılı itibariyle 3 Profesör, 1 Doçent, 4 ÖYP Araştırma Görevlisi ve 1 adet 50d kadrolu Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca 3 Doktora öğrencisi ve 4 Yüksek Lisans öğrencisi Anabilim Dalımızda eğitim görmektedir.

Anatomi bilinen en eski tıp bilimidir. İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen, diğer tıp bilim dallarının da temelini oluşturan bir bilim dalıdır. Önceleri anatomi, sadece ölü anatomisi anlamında kullanılırken ve öğretimi sadece kadavraya dayanırken, günümüzdeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak klinik anatomi, cerrahi anatomi, radyolojik anatomi, kineziyoloji, biyomekanik ve yüzeyel anatomi dallarının ortaya çıkışı ile canlı insan vücudu ile bütünlük sağlamıştır.


İnsan anatomisi vücudu oluşturan birçok yapıyı ve bu yapıların birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. Anatomi çalışmaları gross anatomi ve disseksiyondan en son yapı olan mikroskobik ve ultramikroskopik yapıya kadar birçok alt uzmanlık alanlarını içerir.

Bölümümüzde, insan vücudunu ayrı ayrı bölümler halinde inceleyen ve hekimlik için daha uygun olan topografik anatomi kullanılmaktadır. Bu bakış açısıyla, kadavra ve maket çalışmalarının yanında bilgisayar destekli teorik dersler verilmektedir.

Anabilim Dalımız tarafından, Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II’de Anatomi dersleri, Diş hekimliği Fakültesi’nde Genel Anatomi ve Baş-Boyun Anatomisi, Sağlık YO, Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde Anatomi, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Lisans’ta Anatomi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora’da Anatomi dersleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora’da Anatomi dersleri, Köseköy Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünde Anatomi Dersi ve Yahyakaptan İş-Uğraşı Terapisi Meslek Yüksek Okulu’nun Anatomi ve Nöroanatomi derslerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir.

Bölümümüzdeki, kinezyoloji üzerine çalışma yapan grubumuz anatomik araştırmaların yanısıra uluslararası çalışmalarda ortaya koymaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Tuncay ÇOLAK  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Belgin BAMAÇSayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors