Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile hekimliği yaş, cinsiyet ya da hastalık ayrımı yapmadan kişilere ve ailelere koruyucu ve tedavi edeci birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir uzmanlık dalıdır. Aile hekimi bireyi her zaman bir bütün olarak ele alır, kişinin hem bedensel hem ruhsal hem de toplumsal yönleri aile hekimini ilgilendirir. Aile hekimi ve hasta arasındaki ilişki sadece hastalık zamanlarında değil sağlıkta da devam eder, aile hekimine başvurmak için hastalanmanız gerekmez. Başka bir deyişle kişiler hasta olmadan önce de onların hastalanmasını önleyici ya da mevcut hastalıklarının erken dönemde teşhis ve tedavisini sağlayıcı girişimler aile hekimliğinin kapsamındadır. Ayrıca diğer branşlar tarafından verilecek sağlık hizmetlerini koordine etmek ve gerektiğinde hastasını diğer bir branş hekimine sevk etmek de aile hekiminin görevidir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Değirmendere Yüzbaşılar’da bulunan polikliniğinde hizmet vermektedir.

Polikliniğimize her türlü şikayet ya da şeker, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların takip ve tedavisi için başvurulabileceği gibi, her hangi bir yakınma olmaksızın sağlık durumunun değerlendirilmesi, risk faktörlerinin ortaya konulması, varsa gereken kontrollerin yapılması için de başvurulabilir. Polikliniğimizde ayrıca bazı laboratuar tetkikleri de yapılabilmektedir, yapılamayan tetkikler içinse tetkik yapılacak materyaller polikliniğimizde alınıp Üniversite Hastanesi Merkez Laboratuarına gönderilerek burada çalışılması sağlanmaktadır, sonuçlar yine tarafımızdan alınmaktadır.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Doç.Dr.T. Müge ALVUR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03