Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp, temel görevi beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanı koymak, tedavi etmek ve ölüm veya daha ileri sakatlıktan korumak olan bir uzmanlık dalıdır.

Acil Tıp, akut hastalık veya yaralanması olan bir hastaya tanı koymak, değerlendirmek, stabilizasyonunu sağlamak, tedavi etmek ve bakımını sonuçlandırmak üzere eğitilmiş hekimler tarafından uygulanır. Hastanın talebine yönelik, yaygın ve kesintisiz olarak ulaşılabilir bir bakım için çalışılmaktadır. Hasta bakım işlemleri Acil Tıp Uzmanı gözetiminde en az bir kıdemli ve bir kıdemsiz olmak üzere iki Acil Tıp Asistanı tarafından yapılmaktadır.

Fakültemizde Acil Tıp AD 2003 yılı sonunda kurulmuştur. Halen 3 öğretim üyesi 11 araştırma görevlisi ile eğitim, araştırma ve hizmet çalışmalarına devam etmektedir.

Anabilim dalımızın öncelikli ilkesi iyi bir eğitim sunmaktır. Anabilim dalımız araştırma görevlileri gerek anabilim dalı eğitim programı, gerek katıldıkları kurslar ile 4 yıllık eğitimlerini olanakların elverdiği en iyi düzeyde tamamlamaktadırlar. Düzenli olarak haftada 3 gün makale saati ve 1 gün eğitim seminerleri yapılmaktadır. Acil servis stajına gelen intern doktorlar için haftada 1 gün eğitim toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.

Acil servise başvuran hastalar önce triaj alanında karşılanır, aciliyet durumları değerlendirilerek, canlandırma odası, monitörlü gözlem, minör travma odası veya ayaktan hasta bakım odalarına alınarak değerlendirilir. Hayatı tehdit etme potansiyeli bulunan göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi şikayeti olan hastalar monitorlü odalarda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen hastalar, minör travma veya bakı birimlerinde değerlendirilmektedirler. Hayatı tehdit etme potansiyeli olan durumlarda hastaların derhal, bekletilmeden değerlendirilmeleri esastır. Ancak acil servisin kalabalık olduğu saatlerde, hastaların muayene edilecekleri yatakların dolu olması ve personelin mevcut hastaların bakımını ancak sağlayabilmeleri nedeniyle hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için makul bir bekleme süresi olabilir. Ayrıca acil serviste ilk bakımın sağlanmasını takiben tetkik sonuçlarının görülebilmesi, gerekiyorsa konsültasyon işleminin tamamlanması veya hastaneye yatışın sağlanabilmesi için hastaların acil serviste beklemeleri gerekebilmektedir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Murat PEKDEMİR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Serkan YILMAZ

Doç.Dr.Nurettin Özgür DOĞAN

Doç.Dr.Elif YAKA

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03