Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Yan Dal Uzmanlık Eğitimini Tamamlayanlar

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Uzmanlık Eğitimini Tamamlayarak Yan Dal Uzmanı Olan
Araştırma Görevlileri
Uzm. Dr.Filiz Çizmecioğlu Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı
Uzm. Dr. Emine Zengin Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Gökhan Büyükkale Neonatoloji  Bilim  Dalı
Uzm. Dr. Nazan Kavas Neonatoloji  Bilim Dalı
Uzm. Dr. Meral Oruç Neonatoloji  Bilim Dalı
Uzm. Dr. Köksal Binnetoğlu Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Gürkan Altun Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Sema Büyükkapu Bay Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Suar Çakı Kılıç Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Sema Aylan Gelen Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı
 Uzm. Dr. Elif Özsu Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı
Uzm. Dr. Ayşegül Yüksel Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı
Uzm. Dr. Evrim Çeliker Yapıcı Neonatoloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Nail Yoloğlu Çocuk Alerjisi ve Klinik İmm. Bilim Dalı
Uzm. Dr. İlkay Er  Neonatoloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Hülya Maraş Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Uğur Demirsoy Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Emek Uyar Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Uzm. Dr. Meriban Karadoğan Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Olcay Işık Neonatoloji Bilim Dalı
Uzm. Dr. Işıl Eser Şimşek Çocuk Alerjisi ve Klinik İmm. Bilim Dalı
Uzm. Dr. Demet Oğuz Neonatoloji Bilim Dalı

 

  

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03